Професионална програма
Loading...
krasi1105 avatar krasi1105 380 Точки

05.Parking Zones - проблем

В условието на задачата е посочено, че всяко паркомясто принадлежи на зона. Но в първия пример са ни дадени зоните, които покриват площта от (0;-10) до (10;10), а паркоместа (1;11) и (5;16), които се намират извън посочените зони.

1
SoftUni Tech Fest
Sanity avatar Sanity Trainer 194 Точки
Best Answer

В първия пример "Синята площ" започва от точка [0, 0] и има дължина и ширина - 10, съответно:
горния ляв ъгъл е точка [0, 0] а долния десен е [10, 10].

"Зелена площ" започва от точка [0, 10] и има дължина и ширина - 10, съответно:
горния ляв ъгъл е точка [0, 10] а долния десен е [10, 20].

Парко-местата се намират само и единствено в дефинираните зони за паркиране.
Една зона за паркиране се инициализира като и се въведат координати на точка за горен ляв ъгъл, и се въведат дължина (X) - колко на дясно се разпростира, и ширина (Y) - колко надоло се разпростира.

1
12/01/2017 15:06:25
krasi1105 avatar krasi1105 380 Точки

Как горния ляв е по- ниско от долния десен?

 

0
27/05/2019 16:29:25
Sanity avatar Sanity Trainer 194 Точки

img

Така по-разбираемо ли е ?
 

P.S: В програмирането координатните системи започват от точка [0, 0] и тръгват надолу и надясно. Поразгледай малко повече за тях.

2
12/01/2017 17:29:42
krasi1105 avatar krasi1105 380 Точки

Благодаря, сега разбрах.

1