Професионална програма
Loading...
vondoom avatar vondoom 0 Точки

[C#] Number 0...9 to Text

В презентацията пише да се изпишат с думи числата от 0 до 10, а в judge системата пише от 0 до 9. Явно има несъответствие. 1,2,3..10 включително ли имате предвид? Питам Ви преди judge да ми изпише, че съм сбъркал задачата.

Тагове:
0
Module: C# Advanced
Sim0o0na avatar Sim0o0na Trainer 567 Точки

Има се предвид до 10, не до 10 включително. Свиквайте да ви трябват и такива пояснения тъй като има разлика между < / > и <= / >=.

2