Софтуерно Инженерство
Loading...
DamianT avatar DamianT 0 Точки

[Homework] C# Basics - Number 0...9 to Text

Здравейте,

Има ли някой който може да ми каже код за прехвърляне от Int в string,

както е показано в условието на задачата "Number 0...9 to Text",

и да не е с десет If за всяко число, за да може задачата за се опрости.

Някоя формула която да замести Console.WriteLine(num); ???

using System;
namespace _05_Number_0._._._9_to_Text
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var num = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (num <= 10)
            {
                Console.WriteLine(num);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("number is too big");
            }
        }
    }
}

 

Тагове:
0
Programming Basics 31/01/2017 13:36:01
ThePSXHive avatar ThePSXHive 436 Точки

Ако имаш предвид конвертиране от "Int в string" ала

Console.WriteLine(Foo(9)); // и това да изведе "nine"

то отговорът е, че няма такъв метод. Идеята в случая е да използваш масив от низове, които съответстват на дадена цифра. Съответствието е следното

0 - "zero"
1 - "one"
2 - "two"
.......
9 - "nine"

 

0
DamianT avatar DamianT 0 Точки

искаш да кежеш, по този начин :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _05_Number_0._._._9_to_Text
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var num = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (num == 0)
            {
                Console.WriteLine("zero");
            }
            else if (num == 1)
            {
                Console.WriteLine("one");
            }
            else if (num == 2)
            {
                Console.WriteLine("two");
            }
            else if (num == 3)
            {
                Console.WriteLine("three");
            }
            else if (num == 4)
            {
                Console.WriteLine("four");
            }
            else if (num == 5)
            {
                Console.WriteLine("five");
            }
            else if (num == 6)
            {
                Console.WriteLine("six");
            }
            else if (num == 7)
            {
                Console.WriteLine("seven");
            }
            else if (num == 8)
            {
                Console.WriteLine("eight");
            }
            else if (num == 9)
            {
                Console.WriteLine("nine");
            }
            else if (num == 10)
            {
                Console.WriteLine("ten");
            } // TODO: add more checks
            else
            {
                Console.WriteLine("number too big");
            }
        }
    }
}

0
ThePSXHive avatar ThePSXHive 436 Точки

Това е основната посока, но сега помисли за това как може всичко това да бъде опростено, и вместо да използваш толкова много сравнения, да сведеш задачата само до една проверка с масив от низове.

 

P. S. Когато искаш да пуснеш код във форумът, използвай http://pastebin.com/

1