Професионална програма
Loading...
sotirovf avatar sotirovf 1 Точки

Data Definition and Datatypes/Problem7/SMS грешка при вкарването на данни

Здравейте колеги,

Всичко е наред преди да се пробвам да вкарам данни в таблицата. Някакви идеи?

 

CREATE TABLE People
(
Id INT IDENTITY,
Name NVARCHAR(200) NOT NULL,
Picture VARBINARY(MAX),
Height DECIMAL(10,2),
Weight DECIMAL(10,2),
Gender VARCHAR(1) NOT NULL,
Birthdate DATE NOT NULL,
Biography NVARCHAR(MAX),
)
ALTER TABLE People
ALTER COLUMN Id INT NOT NULL

ALTER TABLE People
ADD PRIMARY KEY (Id)

ALTER TABLE People
ADD CONSTRAINT CH_PictureSize CHECK(DATALENGTH(Picture)<2000*1024)

ALTER TABLE People
ADD CONSTRAINT CH_Biography CHECK(DATALENGTH(Biography)<1000000*1024)

ALTER TABLE People
ADD CONSTRAINT CH_Gender CHECK(Gender='m' or Gender='f')

INSERT INTO People (Name,Height,Weight,Gender,Birthdate,Biography)
VALUES 
('Pesho',1.73,89,'m','1987-02-03','alabala'),
('gosho',1.7,59,'m','1999-05-04','faaaaaa'),
('maya',1.55,49,'f','1995-05-05','kaktaka'),
('zornitsa',1.69,59,'f','1993-06-07','qpa ti'),
('imeto',1.89,90,'1980-08-08','m',NULL)

ГРЕШКАТА:

Msg 8152, Level 16, State 14, Line 27
String or binary data would be truncated.
The statement has been terminated.

Тагове:
0
Module: C# DB
Gesh4o avatar Gesh4o Trainer 305 Точки
Best Answer

Здравейте,

Ако трябва да погледнем последния ред от кода (не е лоша идея да се поства линк от него) там подредбата на аргументите е разместена: това "('imeto',1.89,90,'1980-08-08','m',NULL)" трябва да се напише - "('imeto',1.89,90,'m','1980-08-08',NULL)". Просто на мястото, на което трябва да се подаде пол, се подава дата, което не е валидно като действие. 

Поздрави! :)

0
sotirovf avatar sotirovf 1 Точки

Благодарско, това е. В мениджмънт студиото е добре, но въпреки това в Judge не минава ''A compile time error occurred.''

1
Gesh4o avatar Gesh4o Trainer 305 Точки

Проверете дали сте на правилната стратегия - току-що тествах вашето решение (с поправката по insert частта) и всичко мина окей.

0
sotirovf avatar sotirovf 1 Точки

Вместо 'run queries & check DB' съм задавал 'run skeleton, run queries & check DB'.

Благодаря за помощта!

0