Софтуерно Инженерство
Loading...
VladoGenov avatar VladoGenov 45 Точки

[List] - Homework - Largest Increasing Subsequence

Здравейте, колеги!
Имам въпрос относно задачата от List & Matrices - Homework: * Largest Increasing Subsequence
С условие: Read a list of integers and find the longest increasing subsequence. If several such exist, print, the leftmost.
В Judge-a е на адрес: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/173#11
Кодът, който съм написал е следният: http://pastebin.com/Lx4sJdjz
Дава ми само 70 точки.
Заложил съм и тестовите примери.
Усъмни ме нещо в единият от дадените примери (в слайд 34)
Examples:
Input: 11 12 13 3 14 4 15 5 6 7 8 7 16 9 8
Output: 3 4 5 6 7 8 16

По каква логика, последното число от поредицата в изходът е 16 а не 9 ?
Не трябва ли последното число да бъде 9?
Съответно изходната редица: Output: 3 4 5 6 7 8 9
 

0
Programming Basics
sevdalin avatar sevdalin 38 Точки

Здравейте, тъй като тази тема е точно за задачата по-която имам въпрос. Може ли да ви помоля да погледнете моето решение, аз доста се измъчих и заради 1-2 ситуации, се наложи да преправям кода, по не много умен начин, но все пак накрая ми работи с примерите от задачата. Опитах се да намеря задачата в Judge системата ама май вече я няма.

 

Задача код: цък

0
09/02/2017 10:33:20