Професионална програма
Loading...
kristina111 avatar kristina111 59 Точки
Best Answer

Това е моето решение. В един масив съхранявам най-дългата редица($longestSeq), в друг съхранявам редицата, която проверявам текущо($currentSeq). Когато текущата редица се прекъсне (т.е. следващото число не е нарастващо) проверявам дали тази текуща редица($currentSeq) е с по-голяма дължина от най-дългата редица ($longestSeq) - ако да - замествам най-дългата с текущата. А текущата редица вече става равна на числото, което е прекъснало тази редица - то става първия елемент на текущата редица.

http://pastebin.com/b2MKJGGu

1
10/02/2017 19:05:55