Advanced Collectons - Lab 02. Cities by Continent and Country 04. Group Continents, Countries and Cities

Advanced Collectons - Lab 02. Cities by Continent and Country 04. Group Continents, Countries and Cities

rosen.ivanov avatar rosen.ivanov 129 Точки

http://pastebin.com/Lv2YsuKa - Поправих ти кода. Едната ти грешка беше, че добавяш града във втория if. Трябва да добавяш извън него. А другата грешка беше, че печаташ във фор цикъла. Форийч цикълът трябва да е извън фор цикъла.

0