Професионална програма
Loading...
a_dimitrov avatar a_dimitrov 20 Точки

Ексепшън от ModelMapper

На някой да му е хвърлял ексепшън от модел мапъра. Възможно ли е да го прави, защото имам байндинг и вю модели в един пакидж. По странното е, че припознава и други сетъри o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet] : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is org.modelmapper.ConfigurationException: ModelMapper configuration errors: 1) The destination property bg.infologica.iso.models.equipmentModels.EquipmentViewModel.setWarrantyId() matches multiple source property hierarchies: bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getFirmId() bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarrantyNum() bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarranty_id()
Тагове:
0
Module: Java Web
vancho avatar vancho 430 Точки

По-скоро изглежда, че не можа да ти мапне dto <-> entity. Дай малко по-детайлен stacktrace.

0
a_dimitrov avatar a_dimitrov 20 Точки

2017-03-14 15:09:56.496 ERROR 6280 --- [nio-8080-exec-5] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet]    : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is org.modelmapper.ConfigurationException: ModelMapper configuration errors:

1) The destination property bg.infologica.iso.models.equipmentModels.EquipmentViewModel.setWarrantyId() matches multiple source property hierarchies:

    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getFirmId()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarrantyNum()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarranty_id()

2) The destination property bg.infologica.iso.models.equipmentModels.EquipmentViewModel.setEquipmentTypeId() matches multiple source property hierarchies:

    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getEquipmentTypeId()/bg.infologica.iso.entities.equipment.EquipmentType.getEquipmentTypeId()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getEquipmentTypeId()/bg.infologica.iso.entities.equipment.EquipmentType.getEquipmentTypeName()

2 errors] with root cause

org.modelmapper.ConfigurationException: ModelMapper configuration errors:

1) The destination property bg.infologica.iso.models.equipmentModels.EquipmentViewModel.setWarrantyId() matches multiple source property hierarchies:

    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getFirmId()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarrantyNum()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarranty_id()

2) The destination property bg.infologica.iso.models.equipmentModels.EquipmentViewModel.setEquipmentTypeId() matches multiple source property hierarchies:

    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getEquipmentTypeId()/bg.infologica.iso.entities.equipment.EquipmentType.getEquipmentTypeId()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getEquipmentTypeId()/bg.infologica.iso.entities.equipment.EquipmentType.getEquipmentTypeName()

2 errors
    at org.modelmapper.internal.Errors.throwConfigurationExceptionIfErrorsExist(Errors.java:241) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.internal.ImplicitMappingBuilder.matchDestination(ImplicitMappingBuilder.java:149) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.internal.ImplicitMappingBuilder.build(ImplicitMappingBuilder.java:82) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.internal.TypeMapStore.getOrCreate(TypeMapStore.java:105) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.internal.TypeMapStore.getOrCreate(TypeMapStore.java:79) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.internal.MappingEngineImpl.map(MappingEngineImpl.java:99) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.internal.MappingEngineImpl.map(MappingEngineImpl.java:60) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.ModelMapper.mapInternal(ModelMapper.java:497) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at org.modelmapper.ModelMapper.map(ModelMapper.java:340) ~[modelmapper-0.7.5.jar:na]
    at bg.infologica.iso.service.EquipmentServiceImpl.getAllEquipments(EquipmentServiceImpl.java:42) ~[classes/:na]
    at bg.infologica.iso.service.EquipmentServiceImpl$$FastClassBySpringCGLIB$$641761bd.invoke(<generated>) ~[classes/:na]
    at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:204) ~[spring-core-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:721) ~[spring-aop-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157) ~[spring-aop-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:99) ~[spring-tx-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:282) ~[spring-tx-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96) ~[spring-tx-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179) ~[spring-aop-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.aop.framework.CglibAopProxy$DynamicAdvisedInterceptor.intercept(CglibAopProxy.java:656) ~[spring-aop-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at bg.infologica.iso.service.EquipmentServiceImpl$$EnhancerBySpringCGLIB$$26764548.getAllEquipments(<generated>) ~[classes/:na]
    at bg.infologica.iso.controllers.EquipmentController.getAllEquipments(EquipmentController.java:27) ~[classes/:na]
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_121]
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_121]
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_121]
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_121]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:133) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:116) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:827) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:738) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:963) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:897) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:970) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:861) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:622) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:846) ~[spring-webmvc-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:230) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) ~[tomcat-embed-websocket-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:99) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.springframework.web.filter.HttpPutFormContentFilter.doFilterInternal(HttpPutFormContentFilter.java:105) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.springframework.web.filter.HiddenHttpMethodFilter.doFilterInternal(HiddenHttpMethodFilter.java:81) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:197) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107) ~[spring-web-4.3.7.RELEASE.jar:4.3.7.RELEASE]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) ~[tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:474) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:349) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:783) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:798) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1434) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) [na:1.8.0_121]
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) [na:1.8.0_121]
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-8.5.11.jar:8.5.11]
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [na:1.8.0_121]

0
vancho avatar vancho 430 Точки

Огледай там където ти се мапва, защото определено не може да ти го мапне тук (firmId, warrantyNum и warranty_id):

 

    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getFirmId()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarrantyNum()
    bg.infologica.iso.entities.equipment.Equipment.getWarrantyId()/bg.infologica.iso.entities.warranty.Warranty.getWarranty_id()

0
14/03/2017 15:50:58
a_dimitrov avatar a_dimitrov 20 Точки

Благодаря, :-) гугълвам все ще му излезе отнякъде грешката

0
vancho avatar vancho 430 Точки

Незнам какво ще гугълваш, нещо не ти е наред в полетата на entity-то или dto-то. Пробвай тези три полета да ги мапнеш ръчно или дай брейкпоинт там за да видиш какво става.

 

0
14/03/2017 15:59:20
a_dimitrov avatar a_dimitrov 20 Точки

Дежа Вю , беше ми неправилна връзката в ентитито и мапваше неправилни пропъртита , данке за помощта

0
14/03/2017 16:26:26