Професионална програма
Loading...
Flyer avatar Flyer 150 Точки

[C# Basics] Форматиране на числа

Здравейте. Тъй като работата с числа в програнирането е често явление, тук ще опиша как може да се форматиратират, така че да придобият подходящ за презентация вид.

За да форматирате числова стойност в string, трябва да използвате Placehoder-и.

Какво е Placehoder?

Пример:

int age = 23;
Console.WriteLine("I am {0} years old.", age); // output: I am 23 years old.

В примера по-горе се вижда, че "{0}" заема стойността на променливата "age".


Може да използвате повече от един placeholder, като след всеки един цифрата в него нараства с едно:

int age = "23";
string name = "Pesho";
Console.WriteLine("I am {0} years old and my name is {1}.", age, name);

 

Формати за числа.

За примера ще използвам дробното число: 3.6543210

 

Placehoder                                       

Output:
(out of: 3.6543210)                                      

Description

{0:0}

4 Взима цялото число, като го закръгля нагоре.

 
{0:0.0}

3.7 Взима цялото число и една цифра след
десетичната запетая, закръглена нагоре.

{0:00.0}

03.7 Взима две цифри от цялото число
(ако няма добавя 0), и едно след десетичната запетая.


{0:1.##}

3.65 Взима цялото число, и две цифри след
десетичната заперая, ако има такива.

{0, 10}

          3.6543210 Премества числото с 10 символа вдясно.

 
{0:My number is 0.0}
     

My number is 3.7 Вмъква текст преди числото.

{0:P}

365,43 % Представя числото в проценти.


{0:E}

3,654321E+000 Представя числото в експоненциална нотация.

{0:C}

3,65 лв. Представя числото като валута, спрямо регионалните настройки.


{0:X}

format exeption                   Представя числото в шестнадесетична бройна система.

 

Notice: Забележете, че в последния пример, числото няма да бъде представено, тъй като този формат не работи за всички числа.

 

Това са основните форматиращи методи, като ще се радвам ако някой може да допълни с други :)

 

Успешно кодене!

Тагове:
22
Programming Basics
MilenaAdzhemova avatar MilenaAdzhemova 50 Точки

Как се закръгля до цяло число,но надолу?

0
krasi1105 avatar krasi1105 380 Точки

Math.Floor() закръгля надолу, Math.Truncate() закръгля към 0. Тук има по- детайлно обяснение.

0