Професионална програма
Loading...
Jordan_Dobrev12 avatar Jordan_Dobrev12 334 Точки

HomeWork(Finds the longest Integer) C++ - Memory Management

Здравейте колеги , не съм много сигурен в условието на една задача. Става въпрос за 2-ра задача от домашното.

Write a program that finds the longest sequence of equal elements in an integer array and then prints that sequence on the console (integers separated by space or newline)

" Намерете най-дългият последователен елемент в масива "   Както ще рече това?

Ако имаме ,примерно:

" 3, 23, 44444444 , 421,55,11 "

Какво трябва да вземе... 44444444 ли ?

 

Другото,с което не мога да се справя е как да взема дължината на един масив  във for цикъла?

Това , което искам да направя е да мина през целият масив с един for и да му кажа "

 if(IntegerArray[i] > n){
        cout << IntegerArray[i];
       }

със " size " не ми се компилира програмата.

N е броят на масива , а IntegerArray е самия масив.

 

Предложения за намиране на по-лесен и удобен алгоритъм ?

 

0
C++ Programming
krasio12356 avatar krasio12356 19 Точки

Елементите на масива са числа, а не цифрите от десетичното представяне на на числата. Числото 4444444 е едно число, един елемент на масива.

1