Софтуерно Инженерство
Loading...
minito99 avatar minito99 23 Точки

06. Point on Rectangle Border Java

Имам пролеми с 6-та задача Точка върху страната на правоъгълник от По-сложни логически провериполучавам 83/100 къде греша?

package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        double x1,x2,x,y,y1,y2;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        y1 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        x1 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        y2 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        x2 = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        y = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        x = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        if((x==x1 || x==x2) && (y>=y1 && y<=y2))System.out.println("Border");
        if((x>=x1 && x<=x2) && (y==y1 || y==y2))System.out.println("Border");
        else System.out.println("Inside / Outside");
    }
}

Тагове:
sasho91 avatar sasho91 12 Точки
Best Answer

Ето моето решение със 100/100:


 

import java.util.Scanner;

public class p06_PointOnRectangleBorder {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner console = new Scanner(System.in);

    double x1 = Double.parseDouble(console.nextLine());
    double y1 = Double.parseDouble(console.nextLine());
    double x2 = Double.parseDouble(console.nextLine());
    double y2 = Double.parseDouble(console.nextLine());
    double x = Double.parseDouble(console.nextLine());
    double y = Double.parseDouble(console.nextLine());

    if ((x == x1 || x ==x2) && (y1 <= y && y <= y2)) {
    System.out.println("Border");
  } else if ((y ==y1 || y == y2) && (x1 <= x && x <= x2)){
    System.out.println("Border");

  } else {
      System.out.println("Inside / Outside");
    }
}
}
0
minito99 avatar minito99 23 Точки

Благодаря :)

0
sasho91 avatar sasho91 12 Точки

Моля :)

0