Софтуерно Инженерство
Loading...
Ivanov.Ivan avatar Ivanov.Ivan SoftUni Team Trainer 557 Точки

Отваряш xampp - control. Натискаш Config и съответно имаш няколко избора. 

Първо може да минеш през httpd.conf -> търсиш един ред "Listen <somePortNumber>". и съответно гледаш дали не е 443. Тук най - вероятно ще бъде 80. Съветвам те да го оставиш.

Следващия файл по ред е httpd-ssl.conf -> отново намираш реда с "Listen <somePortNumber>". Съответно си сменяш цифрата с някакъв друг порт примерно 447 или нещо такова ... който ти е свободен. Save и Start отново Apache.

0
StefanaPetrova avatar StefanaPetrova 0 Точки

Здравейте!

Смених порт 80 при настройките на Скайп, но пак не тръгва. Изписва ми това съобщение:

Status change detected: stopped
5:23:00 PM  [Apache]     Error: Apache shutdown unexpectedly.
5:23:00 PM  [Apache]     This may be due to a blocked port, missing dependencies, 
5:23:00 PM  [Apache]     improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
5:23:00 PM  [Apache]     Press the Logs button to view error logs and check
5:23:00 PM  [Apache]     the Windows Event Viewer for more clues
5:23:00 PM  [Apache]     If you need more help, copy and post this
5:23:00 PM  [Apache]     entire log window on the forums
 

0
Ivanov.Ivan avatar Ivanov.Ivan SoftUni Team Trainer 557 Точки

Пробва ли с рестарт на компа и стартиране на XAMPP като админ?

0