Софтуерно Инженерство
Loading...
ambiorix avatar ambiorix 642 Точки

Здравей.

Липсваха ти 2 разделителя - единична кавичка и наклонена черта наляво:

char[] delimiters = new char[] {' ', ',', ';', ':', '.', '!', '(', ')', '"', '/', '[', ']', '\'', '\\'};

0