Задача Argument Info от Advanced functions на JS advanced

Задача Argument Info от Advanced functions на JS advanced

JivkoJelev avatar JivkoJelev 194 Точки

Тая задача реших я без мапове само със обекти по два начина, но джъджа не иска и не иска да я вземе без мап.

0