Софтуерно Инженерство
Loading...
FeelFree avatar FeelFree 0 Точки

[Python Basics] 15.Лица на фигури. Лекция 24/05/17

не успявам да закръгля до 3 цифра след десетичната запетая.
дава ми 50/100 точки

import math
figure = str(input())
if figure == 'square':
  a = float(input())
  print(round((a * a), 3))
elif figure == 'rectangle':
 a = float(input())
 b = float(input())
 print(round((a*b), 3))
elif figure == 'circle':
  r = float(input())
  print(round((math.pi * r * r), 3))
elif figure == 'triangle':
  a = float(input())
  h = float(input())
  print(round(((a*h) / 2), 3))
Тагове:
0
Python 27/05/2017 12:09:55
aggeorgiev avatar aggeorgiev 326 Точки

Tова : 

print(f"{(a * a):.3f}") 

е невалиден синтаксис (нямам обяснение защо при теб работи)

Направи го така ( по-четимо и разбираемо ще стане):

 

result = round(((a*h) / 2), 3)
print("{0:.3f}".format(result))

Ето къде може да търсиш при такива проблеми (конкретен резултат ти давам):

https://stackoverflow.com/questions/455612/limiting-floats-to-two-decimal-points 

1
25/05/2017 22:11:38