Професионална програма
Loading...
Georgieva_Nadezhda avatar Georgieva_Nadezhda 28 Точки
using System;

class WordInPlural
{
  static void Main()
  {
    string word = Console.ReadLine();
    char one = word[word.Length - 1];
    char two = word[word.Length - 2];
    if (one == 'y')
    {
      word = word.Remove(word.Length - 1);
      Console.WriteLine(word + "ies");
    }
    else if (one == 'o' || one == 's' || one == 'x' || one == 'z' || (one == 'h' && two == 'c' || two == 's'))
    {
      Console.WriteLine(word + "es");
    }
    else 
    {
      Console.WriteLine(word + "s");
    }
  }
}


Ето един вариант :)

2
julia.petkova avatar julia.petkova 10 Точки

Още един вариант
 

      static void Main(string[] args)
        {
            string word = Console.ReadLine();
            string newWord;


            bool wordY = word.EndsWith("y");  // проверка дали завършва на "Y"
            bool wordZ = word.EndsWith("o") || word.EndsWith("s") || word.EndsWith("x") || word.EndsWith("z") || word.EndsWith("ch") || word.EndsWith("sh");
            bool wordZZ = word.EndsWith("ch") || word.EndsWith("sh");


            if (wordY == true)
            {
                newWord = word.Remove(word.Length - 1, 1);  // премахва последните n-символa от стринга       
                Console.WriteLine($"{newWord}ies");
            }
            else if (wordZ == true)
            {
                Console.WriteLine($"{word}es");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"{word}s");

            }

0
PoliDobreva avatar PoliDobreva 1 Точки

В момента решавам задачата>Може ли да обясните какво точно е единицата след запетаята в скобите на remove ? newWord = word.Remove(word.Length - 1, 1);      

0
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1275 Точки

word.Remove(word.Length - 1, 1);    тoва казва на стринга отиди на последното място и махни един символ. Тоест ако имаш : simphony като пример дължината на string-a e 8. Но тъй като започваш от 0 да броиш последния символ е на 7мо място и е y. И казваш на string-a отиди на позиция 7 и махни точно 1 символ.в случая може и без него,тъй като махаш последния символ но ако махаш нещо от средата или началото с число на мястото на 1цата в случая може да уточниш дължината на поредицата кояот искаш да махнеш

Махаш го и вместо него добавяш ies. както е по условието на задачата.

0