Профил
Loading...
superviser avatar superviser 0 Точки

[Web Fundamentals] Definitions list (помощ)

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Definition Lists</title>
</head>
<body>
<h1>List Header</h1>

<h2>Term 1</h2>
 <d1>This is the definition of the first term.</d1>

<h2>Term 2</h2>
 <d1>This is the definition of the second term.</d1>

</body>
</html>

какво точно трябва да се направи !? ? ? 

Тагове:
0
Web Fundamentals - HTML5 29/05/2017 16:15:11
dvdty avatar dvdty 465 Точки

Линк-вай си условието друг път.

Пише, че трябва да използваш:

Constraints 

<h2> tag for heading 

<dl> tag for definition list

 Това dl стой за "description list". Ти използваш d1 и не получаваш желания резултат.

0
shadowshbg3 avatar shadowshbg3 14 Точки

Ето още един вариянт за всеки случай :)

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Definition Lists</title>
  </head>
  <body>
    <h2>
      List Header
    </h2>
    <dl>
      <dt>Term 1
        <dd>
        This is the definition of the first term.
        </dd>
      <dt>Term 2
        <dd>
        This is the definition of the second term.
        </dd>
      </dt>
    </dl>
  </body>
</html>
 

0
nikbikbank avatar nikbikbank Trainer 76 Точки

Здравейте,

 

Кода, който сте предоставили не е напълно верен. В <dl> елемента трябва да има последователност от <dt> и <dd>  елементи, които се намират един под друг, а не един в друг. Вие сте вложили <dd> елемента в <dt> елемента, което е грешно. Също така сте се забравили да затворите единия <dt> елемент, което може да създаде проблеми в последствие.

0