Софтуерно Инженерство
Loading...
DDaskalov avatar DDaskalov 10 Точки

[Homework/Lab] Sets and Dictionaries Lab "Count same values in Array" task

Минава ми всичките тестове, без първия, мъдето ми дава Runtime Error... Някой може ли да ми даде идея къде може да гърми?
Ето кода:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace CountSameValuesInArray
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            SortedDictionary<double, int> counts = new SortedDictionary<double, int> ();
            double[] inputArray = Console.ReadLine()
                                            .Split(' ')
                                            .Select(double.Parse)
                                            .ToArray();
            foreach(double number in inputArray)
            {
                if(counts.ContainsKey(number))
                {
                    counts[number]++;
                }
                else
                {
                    counts.Add(number, 1);
                }
            }
            foreach (var element in counts)
            {
                Console.WriteLine($" {element.Key} - {element.Value} times");
            }
        }
    }
}

 

Тагове:
0
C# Advanced
oPtyBG avatar oPtyBG 36 Точки

Пробвай, като махнеш при сплита .ToArray(); 

0
DDaskalov avatar DDaskalov 10 Точки

Не е това, но намерих грешката, при сплита трябва да задам да маха празните ентрита...
Иначе .ToArray() ми е необходимо, за да запазя всяко число в масив, заради Select(double.Parse)... ако го махна и кодът светва

0