Книга "Основи на програмирането" (със C#) - кога ?

Книга "Основи на програмирането" (със C#) - кога ?

valkata1220 avatar valkata1220 20 Точки

Благодаря ти !

1