Професионална програма
Loading...
kolioi avatar kolioi 621 Точки
Best Answer

На 18-ти ред имаш   if (capitalString.Length == 1) а трябва да бъде  if (capitalString[i].Length == 1)

След това на 20-ти ред вместо  int singleLetter = Convert.ToInt16(capitalString[i]); трябва да бъде просто   int singleLetter = capitalString[i][0]; и си готов wink

Освен това (това не е грешка!) вместо if (singleLetter >= 65 && singleLetter <= 90) по-добре е да използваш това if(singleLetter >= 'A' && singleLetter <= 'Z')

 

0
MihailFernandes avatar MihailFernandes 3 Точки

Благодаря, точно това исках да направя.

0