Професионална програма
Loading...
NatashaMitowa avatar NatashaMitowa 0 Точки

Малко помощ

Бихте ли ми помогнали - на една от задачите ми  излиза следната грешка при изпълнение:

Run-time exception (line 14): Input string was not in a correct format.
Stack Trace:
[System.FormatException: Input string was not in a correct format.]
  at Program.Main(): line 14

кода ми е следния:

using System;                       

public class Program

{

     public static void Main()

     {

           var n=int.Parse(Console.ReadLine());

           var tarifa=Console.ReadLine().ToLower();

           double razhod_vlak=n*0.06;

           double razhod_reis=n*0.09;

           double razhod_taxy_day=0.70+0.79*n;

           double razhod_taxy_night=0.7+0.9*n;

           if(n>=100) Console.WriteLine("{0;0.00}",razhod_vlak);

           else if(n>=20) Console.WriteLine("{0;0.00}",razhod_reis);

           else

           if(tarifa=="day")Console.WriteLine("{0;0.00}",razhod_taxy_day);

           else if(tarifa=="night")Console.WriteLine("{0;0.00}",razhod_taxy_night);

           else Console.WriteLine("incorect Input Data");

     }

}

Благодаря предварително!

 

Sim0o0na avatar Sim0o0na Trainer 567 Точки

Здравейте,

за напред, моля пишете темите си по правилата на форума.

  1. Не е упоменато името на задачата, нито от кое занятие е, включително прикачено условие.
  2. Код във форума се споделя чрез pastebin.
  3. Заглавията трябва да са кратки и точни, обвързани с проблема. "Малко помощ" не ни дава представа за какво е темата. :)
0