Софтуерно Инженерство
Loading...
NAstra avatar NAstra 0 Точки

[Programming Basics] Задача: Завръщане в миналото

Къде бъркам?

https://pastebin.com/a6hFa6Wd

 

judge 90/100

условието е>

Иванчо е на 18 години и получава наследство, което се състои от X сума пари и машина на времето. Той решава да се върне до 1800 година, но не знае дали парите ще са достатъчни, за да живее без да работи. Напишете програма, която пресмята дали Иванчо ще има достатъчно пари, за да не се налага да работи до дадена година включително. Като приемем, че за всяка четна (1800, 1802 и т.н.) година ще харчи 12 000 долара. За всяка нечетна (1801,1803 и т.н.) ще харчи 12 000 + 50 * [годините, които е навършил през дадената година].

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 2 реда:

  • Наследените пари – реално число в интервала [1.00...1 000 000.00].
  • Годината, до която трябва да живее (включително) – цяло число в интервала [1801...1900].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата 1 редСумата трябва да е форматирана до два знака след десетичния знак:

  • Ако парите са достатъчно:
    • Yes! He will live a carefree life and will have {N} dollars left.“ – където N са парите, които ще му останат.
  • Ако парите НЕ са достатъчно:
    • He will need {М} dollars to survive.“ – където M е сумата, която НЕ достига.
Тагове:
0
Programming Basics 27/06/2017 16:53:50
melik avatar melik 285 Точки
Best Answer

Привет, Nastra.

Незнам къде си ги учил тези Uint и т.н, но попринцип се учат в фундаменталс курса и тук са напълно ненужни, но не тук гърми задачката. Задачката гърми при иф проверките.

Това е поправеният ти код - https://pastebin.com/MXhdRMPa. Надявам се да съм помогнал.

Поздрави,

Мелик.

0
26/06/2017 23:18:31
NAstra avatar NAstra 0 Точки

Привет Мелик, 

Благодаря

0