Софтуерно Инженерство
Loading...
peter1998 avatar peter1998 5 Точки

Изпитни задачи от минали издания на курса Transport Price

*Цена за транспорт

Втора задача от междинния изпит на 6 март 2016. Тествайте решението си тук.

Студент трябва да пропътува n километра. Той има избор измежду три вида транспорт:

 Такси. Начална такса: 0.70 лв. Дневна тарифа: 0.79 лв. / км. Нощна тарифа: 0.90 лв. / км.

 Автобус. Дневна / нощна тарифа: 0.09 лв. / км. Може да се използва за разстояния минимум 20 км.

 Влак. Дневна / нощна тарифа: 0.06 лв. / км. Може да се използва за разстояния минимум 100 км.

Напишете програма, която въвежда броя километри n и период от деня (ден или нощ) и изчислява цената на

най-евтиния транспорт.

Вход

От конзолата се четат два реда:

 Първият ред съдържа числото n – брой километри – цяло число в интервала [1…5000].

 Вторият ред съдържа дума “day” или “night” – пътуване през деня или през нощта.

 

 

 

Почва решението ми

 

 

using System;


using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _17.Number_0to100_to_Text
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double distancekm = double.Parse(Console.ReadLine());
            string traveltime = Console.ReadLine();
            double taxiprice = 0.70;

 

 

            if (distancekm<20 && traveltime=="day")
            {
                double pricedayTaxi =taxiprice + distancekm * 0.79;
                Console.WriteLine("{0}", pricedayTaxi);
            }
            else if (distancekm<20 && traveltime=="night")
            {
                double pricedaynight = taxiprice + distancekm * 0.90;
                Console.WriteLine("{0}", pricedaynight);
            }
            else if (distancekm>20 && traveltime =="day")
            {
                double priceBus = distancekm * 0.09;
                Console.WriteLine("{0}", priceBus);
            }
            else if (distancekm>100 && traveltime =="night")
            {
                double priceTrain = distancekm * 0.06;
                Console.WriteLine("{0}", priceTrain);
            }

 


        }
    }
}

Колеги искам да ви попитам защо джъдж ми дава 50/100
изходите се получават ,но имам чувството ,че нещо липсва . някой намира ли нещо нередно 

Bullsized avatar Bullsized 153 Точки

погледни тук за още едно примерно решение ;)

0