Професионална програма
Loading...
kiril_hr avatar kiril_hr 0 Точки

Programming Basic Exam - 17 July 2016 Diamond

Здравейте! Можете ли да ми кажете защо не ми дава 100 точки при положение, че това което излиза на конзолата и това в условието на задачата е едно и също. Или не съм видял някъв малък детайл.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Diamond3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            int width = 5 * n;
            int height = 3 * n + 2;

            //first part
            Console.WriteLine("{0}{1}{0}", new string('.', n), new string('*', n*3));

            //second part
            int points = n - 1;
            int middlepoints = n * 3;
            for (int i = 0; i < n-1; i++)
            {
                
                Console.WriteLine("{0}*{1}*{0}", new string('.', points), new string('.', middlepoints));
                points -= 1;
                middlepoints += 2;
            }

            //third part
            Console.WriteLine("{0}", new string('*', width));

            //fourth part
            int points1 = 1;
            int middlepoints1 = width - 4;
            for (int i = 1; i < 2*n + 1; i++)
            {
                Console.WriteLine("{0}*{1}*{0}", new string('.', points1), new string('.', middlepoints1));
                points1 += 1;
                middlepoints1 -= 2;
            }


            if (n % 2 == 0)
            {
                Console.WriteLine("{0}{1}{0}", new string('.', 2 * n + 1), new string('*', n / 2));
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("{0}{1}{0}", new string('.', 2 * n + 1), new string('*', width - height - n));
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics
Miroslav_Kisov avatar Miroslav_Kisov 61 Точки

Решение https://pastebin.com/BLb7kJf9

0