Професионална програма
Loading...
PepiBobanov avatar PepiBobanov 16 Точки

Възможен некоректен вход от Judge на задача Programming fundamentals extended 06. Messages

Предполагам Judge проверява с некоректен вход тъй като в задачата има условие “{senderUsername} send {recipientUsername} {content}”.

Когато се прави проверка за "send" задачата минава на 90%, след като се премахне проверката минава на 100%. 

Тагове:
2
Programming Fundamentals 29/07/2017 09:49:53
Sanity avatar Sanity Trainer 194 Точки
Best Answer

Не е като да не ни пука, просто отнема време да видим темите и да им отговорим.

Туко що погледнах тестовете, оказва се, че в единия ред има "sned" вместо "send"... Ще оправим теста. Благодаря за докалдването.

Поздрави
Иво Желев

0
selfy avatar selfy 0 Точки

Виждам, че тестът все още не е оправен в Judge....

0
Sanity avatar Sanity Trainer 194 Точки

Тестът е премахнат. :)

Бяхме го оправили, но явно при прекачването на задачите за новия Модул, сме качили грешния тест.

0
20/09/2017 12:50:53