Софтуерно Инженерство
Loading...
dminkov avatar dminkov 38 Точки

Така нареченият изпит представлява архивиране на Maya проекта, по който сме работили по време на целия курс, като премахнем всички ненужни запазени сцени и ресурси и оставим само финалните вресии на 4-те сцени, които образуват финалното клипче. Също така и финалното клипче, образувано от 4-те сцени и музиката към тях. За повече информация - в записа от последната лекция.

0