ASP.NET Core - октомври 2020
Loading...
Shully avatar Shully 18 Точки

Повечето от вас получават 50/66 точки понеже не виждате, че в условието пише да променяте цената на вече съществуващи продукти само ако новата им цена е по-ниска.

Тоест, трябва да имате следните редове:

if (!products.ContainsKey(productName) || productCost < products[productName])
{
	products[productName] = productCost;
}

Ето и един pastebin: 
https://pastebin.com/GGWnUnbK

0