Професионална програма
Loading...
peter1998 avatar peter1998 5 Точки

Logistic Exam 18 november evening 2016

по някаква причина дава 40/100 точки ,а всичко си е нормално 
помогнете да я оправя за judge .
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _04.Logistic
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int weightForTransport = int.Parse(Console.ReadLine());

            int microbus = 0;
            int truck = 0;
            int train = 0;
            int alltons = 0;
            for (int i = 0; i < weightForTransport; i++)
            {
                int tons = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (tons<=3)
                {
                    microbus+=tons;
                    alltons +=  tons;
                }
                else if (tons>3 && tons<11)
                {
                    truck+=tons;
                    alltons += tons;
                }
                else if (tons>12)
                {
                    train+=tons;
                    alltons += tons;
                }
            }

            double middleTon = (double)(microbus * 200 + truck * 175 + train * 120) / alltons;
            
            Console.WriteLine($"{middleTon:f2}");
            Console.WriteLine($"{(double)microbus*100 / alltons:f2}%");
            Console.WriteLine($"{(double)truck*100 / alltons:f2}%");
            Console.WriteLine($"{(double)train*100 / alltons:f2}%");
        }
    }
}

Тагове:
0
Programming Basics
icowwww avatar icowwww 958 Точки

Оправи:
                else if (tons >= 4 && tons <= 11)  От 4 до 11 тона 
                else if (tons >= 12)                       12 и повече тона 

1
24/08/2017 16:53:50