Софтуерно Инженерство
Loading...
Javorov1103 avatar Javorov1103 12 Точки

Причтелю, в този форум пишат всички хиляди студенти в СофтУни, от поста ти никой не може да разбре в кой модул си и следователно няма как да ти се отговори на въпроса

1