Софтуерно Инженерство
Loading...
Mvmihov avatar Mvmihov 0 Точки

04. Draw a Filled Square (Methods and debugging) # python

04. Draw a Filled Square (Methods and debugging)

 

Моля Ви, дайте решение за Python, oпитвах какво ли не :(

num = int(input())
def fst():

    print("--------",end="")
    print()

def second():
    for i in range(num-2,0,-1):
        print("-\/\/\/-",end="")
        print()
    print("--------",end="")


fst()
second()

Тагове:
0
Programming Fundamentals
Mvmihov avatar Mvmihov 0 Точки

Да, fbinnzhivko, този код проработи! Благодаря за помощта.

0