Професионална програма
Loading...
kirrcho6 avatar kirrcho6 15 Точки

Има го планирано в графика на курса, просто не е качена точна дата. Мисля че казаха, че ще е следващата неделя след изпита.

2