Професионална програма
Loading...
Rumyana1984 avatar Rumyana1984 13 Точки

Проблем при решение на задача 04. Insert Records in Both Tables

Здравейте,

Следвайки всички инструкции от лекцията, въвеждам код в Judge  и ми показва следната грешка :

Field 'town_id' doesn't have a default value

По време на лекцията, тренърът Симона показва кода без задаване на стойности за id, тъй като тези стойности са AUTO_INCREMENT. Тук обаче, не се получава.

Тагове:
0
Databases Basics - MySQL
melik avatar melik 284 Точки

Не трябва да бъде с ауто инкремент. Слагай линк към джъдж другия път smiley

CREATE DATABASE Minions
   
  CREATE TABLE Minions
  (
  Id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  Name nvarchar(50),
  Age int
  )
   
  CREATE TABLE Towns
  (
  Id INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  Name nvarchar(50)
  )
   
  ALTER TABLE Minions
  ADD CONSTRAINT FK_Town FOREIGN KEY (TownId) 
 

REFERENCES Towns (Id)

P.S В джъдж трябва да се пуснат само инсърт заявките. 

INSERT INTO Towns (Id, Name)
VALUES (1, 'Sofia'),
      (2, 'Plovdiv'),
    (3, 'Varna')

INSERT INTO Minions (Id,Name, Age, TownID)
VALUES (1, 'Kevin', 22, 1),
    (2, 'Bob', 15, 3),
       (3, 'Steward', NULL, 2)

 

 

0
24/09/2017 14:55:01