Софтуерно Инженерство
Loading...
ItsoDimitrov avatar ItsoDimitrov 28 Точки

Хмм... не разбирам . Решенията ни са същите, но написани по друг начин , а на мен ми дава само 16 т. 

0
koksibg avatar koksibg 893 Точки

Тези две промениливи от къде ги вземаш (тяхната стойност):

minus, symbol. Ти само ги инициализираш, като казваш, че съотв. метод ще приема променлива от тип int, но никъде не и задаваш стойност. А в същото време като извикваш съотв. метод в скобите му задаваш, че ще зависи от променлива тип int и съотв. и име - в случая n. 

Замени тези две променливи със n.

0