Софтуерно Инженерство
Loading...
HristoDinev avatar HristoDinev 26 Точки

Домашно 5 - Задача 2. Max Method

Здравейте,

Имам въпрос. Така написан кода в judge, ми дава 60/100, но резултатите ми излизат коректно :

using System;

namespace Task02MaxMethod
{
    class MainClass
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());

            int b = int.Parse(Console.ReadLine());

            MaxMethod(a, b);
        }


        public static void MaxMethod(int a, int b)
        {
            if (a > b)
            {
                Console.WriteLine(a);
            }
            else if(b>a)
            {
                Console.WriteLine(b);
            }
            else
            {
                throw new Exception("Error");    
            }
        }
    }
}

Тагове:
0
Fundamentals Module
HristoDinev avatar HristoDinev 26 Точки

Благодаря на всички за мненията. 

След внимателно прочитане на условието, измислих това:

https://pastebin.com/4nUK0MBD

0