Софтуерно Инженерство
Loading...
hristina.nikova avatar hristina.nikova 1 Точки

Упражнение за домашно 05.Rectangle Area 7/10/2017

05.Rectangle Area 7/10/2017 упражнение за домашно

Напишете C# програма, която прочита от конзолата две числа a и b, въведени от потребителя, пресмята и
отпечатва лицето на правоъгълник със страни a и b. Примерен вход и изход:
a b area
2 7 14
7 8 56
12 5 60
1. Направете конзолна C# програма. За да прочетете двете числа, използвайте следния код:
static void Main(string[] args)
{
var a = double.Parse(Console.ReadLine());
var b = double.Parse(Console.ReadLine());

// TODO: calculate the area and print it
}
2. Допишете програмата по-горе, за да пресмята лицето на правоъгълника и да го проверява.
3. Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#4.

using System;
class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("a=");
            var a = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("b=");
            var b = double.Parse(Console.ReadLine());
            var area = a * b;
            Console.WriteLine("Area = " + area);
        }
    }

Points Time and memory used Submission date
Not processed yet ---

18:57:03 07.10.2017

s.boyadjiev avatar s.boyadjiev 3 Точки

Здравейте,
пиша тук, тъй като искам да разбера защо решението за правоъгълник се приема от jiudge, а за трапец - не. Моля за извинение, ако съм избързал с решаването на задачата, но в самите условия на задачите за упражнение не видях специфични изисквания за това как да е написан кода. Локално работи, но judge ми дава 0т.

Пробвах с Double и Decimal - резултатът е един и същ. Благодаря!

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Rectangle_Area
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Decimal a = Decimal.Parse(Console.ReadLine());
            Decimal b = Decimal.Parse(Console.ReadLine());
            Decimal h = Decimal.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine((a + b) * h / 2);
        }
    }
}
 

0