Професионална програма
Loading...
Sim0o0na avatar Sim0o0na Trainer 567 Точки

[Databases Basics MySQL] 18 - Update trigger - пояснения

 Здравейте,

Тъй като пресрочихме времето с половин час и бяхме притиснати, обещах да ви информирам за грешката ни относно 18 задача.

1) Типът на origin и destination - трябва да е VARCHAR(50) иначе получаваме грешка, че данните за прекалено големи за типа

2)  Можем да опростим заявките с WHERE и да търсим направо по origin(destination)_airport_id = airport_id, така гарантираме само 1 ред или да вземаме данните с DISTINCT (SELECT DISTINCT... JOIN flights...).

3) Трябва да бъдат записани не id, а имената на летищата, съответно трябва да променим подаването на данни в INSERT

решение

Тагове:
0
Databases Basics - MySQL 17/10/2017 18:30:12
TeodorStefanovPld avatar TeodorStefanovPld 1275 Точки

хм имам въпрос, в условието на тази и другите задачи се иска If there is NO airline with the given name, raise an error – ‘Airline does not exist.’ with SQL STATE – ‘45000’ тоест това няма да го има на изпита,? Няма го в материала досега,а и проучването ми показа че това си е пипкава работа и се прави с отделна функция и подаване на грешно инфо за да я извикаш ?

0