Професионална програма
Loading...
Angel_Kalinkov avatar Angel_Kalinkov 111 Точки

Номер на event в sli.do по време на лекция - Programming Basics with Java

Здравейте! Миналата събота закъснях с пускането на предаваната на живо лекция и съответно изтървах момента, в който лекторът обявява номера на ивента в sli.do. В крайна сметка, след като по никакъв начин не можах да го разбера, не успях да задам въпросите си. Моля за информация по следното:

1. Номерът на ивента в sli.do различен ли е за всяка лекция или тази събота ще бъде същият, както и в предишната?

2. Има ли друг начин да го разбера, освен да чакам лекторът да го обяви?

3. Възможно ли е лекторите да обявяват номера повече от веднъж или номерът да стои изписан някъде в залата, на екрана, в сайта, или където и да е другаде, откъдето студентите, които се обучават онлайн да могат да го видят?

   if (answerOfQuеstion1.equals("The event number is different each time.")) {

        if (answerOfQuеstion2.equals("No.")) {

            System.out.println(answerOfQuestion3);

        } else {

             System.out.println(answerOfQuestion2);

        }

    } else {

        Sytem.out.println("Thanks for your reply!");

    }

0
Предложения и проблеми 21/11/2017 15:04:28
irena6 avatar irena6 2 Точки

Hello,

i have the same problem with sli.do, i have never used it. i am online and i cant find the number of the even or whatever is this code we have to enter ... 

0