Професионална програма
Loading...
mesechina avatar mesechina 112 Точки

Visual Studio Tips and Tricks

Здравейте!

Предполагам на всички ни е ясно, че освен отличното познаване на c# и писането на качествен код, бързината с която работим също е част от това да сме добри специалисти. Реших да направя тази тема, за да се научим да пишем по-бързо код във Visual Studio посредством трикове и преки пътища. Ето някои основни и полезни според мен shortcuts, преведени до колкото може на български език за тези които не са ок с английския.


 

 

Общи

Ctrl + Shift + N - Създава нов проект

Ctrl + N – Създава нов файл

Ctrl + Shift+O – Отваря проект

Ctrl + Shift+ А – Добавя нов файл (item) към вече създадения проект

Ctrl + Tab – Отваря меню с текущите активни прозорци и преминава към следващия по ред отворен прозорец

Ctrl + J – Изкарва IntelliSense-а (прозореца с възможни команди)

Ctrl + K + C – Прави селекцията коментар

Ctrl + K + U – Премахва коментара

Ctrl + K + D – Подрежда кода. Премахва излишна табулация, интервали и т.н. (любим shortcut!)

Shift + Tab – Премества селекция или реда, пред който е поставен курсора с една табулация навътре

 

Изглед

Ctrl + Alt + L – Отваря Solution explorer-a (ако сте го затворили инцидентно)

 

Селекции и преместване на текст/код

Ctrl + W – Селектира думата, намираща се след курсора

Ctrl + Shift + Page Up/ Page Down – Премества курсора и разширява селекцията до първия ред от кода/ до последния ред от кода

Ctrl + Shift+ Right Arrow - Разширява селекцията с една дума надясно

Ctrl + Shift + Left Arrow- Разширява селекцията с една дума наляво

Ctrl + L – Изтрива текущия ред и го запазва в буфера (clipboard-a). Нещо като Ctrl + X, но без да се налага да селектирате реда.

При поставен курсор в края на реда Ctrl + C -> Ctrl +V – Прави копие на реда без да е селектиран

Alt + ↑ - Мести реда, на който се намира курсора, нагоре
Alt + - Мести реда, на който се намира курсора, нагоре

 

Търсене и заместване

Ctrl + ; - Търсeне в Solution explorer-a

Ctrl + F – Бързо търсене в кода; Enter мести към следващия намерен резултат; Shift + Enter връща към предишния резултат

Alt + ↓ - В режим на търсене отваря падащо меню с предишни търсения

Esc – излиза от режима на търсене

Ctrl + H – Бързо заместване

Alt + R – В режим на заместване - замества следващия резултат

Alt + A – В режим на заместване – замества всички намерени резултати

 

Debugging

F5 – Стартира Debugging, ако има поставен Breakpoint изпълнява дебъгването до него

F10 - Стартира постъпково дебъгване

F11 - Постъпково с влизане в метод

Shift + F5 – Спира Debugging-a

Ctrl + Shift + F5 – Рестартира Debugging-a

Ctrl + F5 – Стартира програмата без Debugging

 

C# code snippets - кратки записи/съкращения, след които при 2 последователни натискания на Tab се изписва цял код/блок


cw ⇒ Tab-Tab - Изписва Console.Writeline();

class ⇒ Tab-Tab - Създава нов class блок

if ⇒ Tab-Tab - Създава if блок

else ⇒ Tab-Tab - Създава else блок

for ⇒ Tab-Tab - Създава for цикъл блок

forr ⇒ TAB - TAB  - създава намаляващ цикъл

do ⇒ Tab-Tab - Създава do блок

while ⇒ Tab-Tab - Създава while блок

Има още, но като цяло може би тези ще използваме най-много.

Тук е описано как се създава snippet.

 


 

Ето темите в msdn, където можете да намерите повече инфо:

Visual Studio c# default short keys
MSDN Default Code Snippets
Productivity tips for Visual Studio
The Ultimate Visual Studio Tips and Tricks Blog

74
Programming Basics
persuader avatar persuader 24 Точки

Чудесно! Благодаря!

0