Софтуерно Инженерство
Loading...
rado84 avatar rado84 1 Точки

Invalid Number - сбъркано условие или моя грешка?

В условието на задачата пише:
"Дадено число е валидно, ако е в диапазона [100200] или е 0. Да се напише програма, която въвежда цяло число и печата “invalid” ако въведеното число не е валидно."

Тоест, да изписва "невалидно", ако числото е по-малко от 0, по-малко 100 или е по-голямо от 200.

И аз си написах кода според това условие. Като тествам с различните входове, дадени в задачата, програмата си изпълнява всичко както трябва. Примерно, като въведа -1, изписва "invalid". Като въведа 210, пак изписва същото. Значи, съдейки по условието, програмата работи коректно.

Само че Джъдж ми дава 80 точки, вместо 100 и като цъкна на "подробности", пише "очакван изход: "invalid"", "твоят изход: ". Единственото място, където няма изход, е ако числото е валидно, както е в условието.

Та, задачата ли е сбъркана или аз пропускам нещо?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace InvalidNumber
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //var
      int num = int.Parse(Console.ReadLine());

      if (num >= 100 && num <= 200 || num == 0)
      {
        Console.WriteLine("");
      }

      else if (num < 0 || num > 200)
      {
        Console.WriteLine("invalid");
      }
    }
  }
}

 

-1
Programming Basics 02/06/2016 17:43:00
svetlioi avatar svetlioi 41 Точки

Написал ли си какво ще стане ако числото е под 0?  Maхай кода за Пробвай това решение:

namespace InvalidNumber
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //var
            int num = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (num > 100 && num < 200 || num == 0)
            {
                Console.WriteLine("");
            }

            else if (num != 0 || num >= 200 && num <= 100)
            {
                Console.WriteLine("invalid");
            }
        }
    }
}

0