Софтуерно Инженерство
Loading...
GeorgiGeorgiev444 avatar GeorgiGeorgiev444 0 Точки

Asp.Net MVC

Малко помощ колеги че зацепих на едно място имам class Students в моделите със следните пропъртита:

 public Student()
    {
      this.Courses = new HashSet<Course>();
    }

    public int Id { get; set; }

    public virtual ApplicationUser User { get; set; }

    public ICollection<Course> Courses { get; set; }

а на Course класа са тези:

public Course()
    {
      this.Students = new HashSet<Student>();
    }

    public int Id { get; set; }

    public string Name { get; set; }

    public string Description { get; set; }

    public virtual ApplicationUser Trainer { get; set; }

    public DateTime StartDate { get; set; }

    public DateTime EndDate { get; set; }

    public virtual ICollection<Student> Students { get; set; }

След като си регистрирам Student искам да го запиша за някой Course. Записвам го всичко точно в междинната таблица в базата данните имам Student_Id и Course_Id. След като съм го добавил към някой Course правя RedirectToAction към профилната му страница където изкарам информация за  Student  и в табличен вид в Курсовете за който е записан обаче таблицата за курсове е празна. Тръгнах да дебъгвам в UsersService , за да видя какво ми връща обаче на Student  пропъртито Course  е празно пък в база данните има записан курс. Това е  кода от UsersService:

public ProfileVm GetProfileVm(string userName)
    {
      ApplicationUser currentUser = this.Context.Users.FirstOrDefault(u => u.UserName == userName);

      ProfileVm vm = AutoMapper.Mapper.Map<ApplicationUser, ProfileVm>(currentUser);

      Student student = this.Context.Students.FirstOrDefault(s =>s.User.Id == currentUser.Id);

      vm.EnrolledCoursed = AutoMapper.Mapper.Map<IEnumerable<Course>, IEnumerable<UserProfileVm>>(student.Courses);

      return vm;
    }

 

Тагове:
0
C# MVC Frameworks - ASP.NET 03/11/2017 10:51:42
Alex0101 avatar Alex0101 375 Точки

 

public ICollection<Course> Courses { get; set; } , пробвай с virtual.

 

0
GeorgiGeorgiev444 avatar GeorgiGeorgiev444 0 Точки

Ехххх, от това беше как съм го пропъснал .... . Нищо благодаря много :)

0