Професионална програма
Loading...
panchop avatar panchop 2 Точки

Вероятна грешка в условието на "Точка във фигурата" от раздел Complex Conditional Statements

В условието на задачата "Точка във фигурата" от упражненията за подусловие с вход : 2 ,2, 2 се очаква изход: border, а при провека в judge-а за същото условие за изход иска празно поле, като "border" се смята за грешка.

Има ли някой със същия проблем? Може ли решение на задачата.

0
C# OOP Basics
panchop avatar panchop 2 Точки

Благодаря :)

0