Професионална програма
Loading...
Vanya.ii avatar Vanya.ii 1 Точки

Проблем при задача Odd / Even Position

Здравейте!

С кода на задачата съм стигнала до тук. В judge системата ми дава 70/100 точки, но не знам как да го накарам да отпечатва "No", когато няма максимален/минимален елемент.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Odd__Even_Position
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());

            double sumeven = 0;
            double sumodd = 0;

            double even1 = double.MinValue;
            double odd1 = double.MinValue;

            double even2 = double.MaxValue;
            double odd2 = double.MaxValue;

            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                double a = double.Parse(Console.ReadLine());

                if (i % 2 == 0)
                {
                    sumeven += a;
                    even1 = Math.Max(a, even1);
                    even2 = Math.Min(a, even2); //когато търсим най-малка стойност - в началото си задаваме за even2 MaxValue, a след това търсим Math.Min
                }
                else
                {
                    sumodd += a;
                    odd1 = Math.Max(a, odd1);  //когато търсим най-голяма стойност - в началото си задаваме за odd1 MinValue, a след това търсим Math.Max
                    odd2 = Math.Min(a, odd2);
                }
            }
            Console.WriteLine("OddSum = " + sumodd);
            Console.WriteLine("OddMin = " + odd2);
            Console.WriteLine("OddMax = " + odd1);

            Console.WriteLine("EvenSum = " + sumeven);
            Console.WriteLine("EvenMin = " + even2);
            Console.WriteLine("EvenMax = " + even1);
        }
    }
}
 

Тагове:
0
C# OOP Basics
Vanya.ii avatar Vanya.ii 1 Точки

Благодаря ви!

0