Софтуерно Инженерство
Loading...
lapd87 avatar lapd87 101 Точки

Помощ за настройване на WebStorm

Здравейте,

имам проблем с настройките на WebStorm и по специално console.log не ми изкарва нищо. От това което рових май има общо с babel, но ми е добавен във file watchers... Може и нещо друго да е. Ако има инструкции някъде какво да настроим ще съм благодарен.

0
Fundamentals Module
danaildr avatar danaildr 2 Точки

Имах същия проблем. Аз ползвам Kubuntu 16.10.

Проблема се реши с няколко не много сложни действия.

1. Инсталиране на node.js

// инсталиране на последната версия на Node.jsLTS

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

2. Инсталиране на библиотеката за ECMAScript6

sudo apt-get install libjs-es6-shim

3. Настройка на WebStorm (Intelij IDEA)

Избираме File >> Setings >>Languages & Frameworks >> JavaScript

От падащото меню избираме  "ECMAScript 6"

След това избираме File >> Setings >>Languages & Frameworks >> Node.js and NPM

за "Node interpreter"  избираме "/usr/bin/nodejs" (за Windows вероятно пътят трябва да е  C:\ Programs Files\Nodejs)

за път за NPM избираме "/usr/lib/node_modules/npm" (при  мен без да укажа този път не тръгваше, при Windows не знам как трябва да бъде точния път)

 

 

 

1