Софтуерно Инженерство
Loading...
Hristo1223 avatar Hristo1223 0 Точки

Закръгляне

Здравейте, имам малко тъпичък въпрос. Как мога да закръгля число до 2 знака след десетичната запетая в C++?

Например числото 0.017444.

Как да направя код, чрез който да се закръгли числото до 0.01?

Трябва да използвам +=, -=, *=, /= и %=, като мога и да използвам +, -, *, / и % и мога да използвам знаците за сравнение.

0
C++ Programming
Jovanna avatar Jovanna 185 Точки

Ето и директно, не знам дали ще успееш да хакнеш:

double number = 112.3458000;   
std::cout << std::fixed << std::setprecision(2) << number << std::endl;

//112.35  закръгля нагоре ако е 5 изрязаното след това

 

 

0