Професионална програма
Loading...
KonstantinNikolov avatar KonstantinNikolov -1 Точки

Задача с едномерен масив С++

Здравейте колеги!

Имам проблем с една задачка с едномерен масив. Как може да бъде решена?

Условие: Имаме масива    а[1000]    . Конзолата трябва да ни искара  0,1,2,3........999 (включително), това трябва да се изпринти в една колона. След това в друга колона (до първата колона) трябва да ни искара корена на всяко едно от числата. В третата колона (до втората колона) трябва да ни искара квадрата на числото от първата колона. Полученото, при коренуването, число трябва да бъде изравнено до 1 знак след запетаята.

Малка подсказка.Трябва ни библиотека  <iomanip> , за да може да изравните колоните.

Пример:

0      0        0

1      1        1

2      1,4     4

Началото е от мен.                                                          

#include<iostream>
#include<cmath>
#include<iomanip>
using namespace std;
/// b=koren ot a, c=koren kvadraten ot a
int main ()
{
    int a[1000],b,c;
    for (int i=0;i<1000;i++)
    {
        a[i]=i+0.1;
       cout<<a[i]<<endl;
    }

    return 0;
}

Благодаря предварително за помощта!!!

Тагове:
0
C++ Programming
ekolev avatar ekolev 13 Точки

Здрасти,

Пробвай с този код в луупа:

a[i] = i;

// inlines and prints the elements in the array

cout << setw(4)<<left << a[i];

// display only one number after the decimal in sqrt

cout << fixed << setprecision(1) << setw(5)<< sqrt(a[i]);

// don't pritnt any numbers after the decimal, in pow (base is a[i], 2 is the power)

cout << setprecision(0) << pow(a[i], 2) << endl;

Успех :)

0