Професионална програма
Loading...
dkunev avatar dkunev SoftUni Team Moderator Forum Admin 512 Точки

Здравейте mishanino18,

Може да си поправите оценките, както е споменал martinml поправката се заплаща 20 лв. Това ще е възможно при следващо издание на модула. За абсолютно всички поправки, за всички курсове в SoftUni  се заплаща стойност от 20 лв.

0