Софтуерно Инженерство
Loading...
Jikaz avatar Jikaz 0 Точки

Visual Studio

Отварям VS за да си пиша домашното, след първия час на 6-ти ян.

Според презентацията трябва да отворя Console App (.Net Framework)

Обаче нямам такъв прозорец, а само Console App (.Net Core) и Class Library (.Net Standart)

Отварям Net Core. 

Пиша най-простичкото от урока: Console Beep.....

Излиза прозорец с този текст: "The application was unable to start correctly (0x000007b).....

Пробвам да следвам презантацията на PDF и съответно пиша командата "Hello SoftUni".

Излиза ми прозорец със следния текст: "There were build errors"...

Каквото и да пробвам нищо не става.

Какъв е проблема?

 

 

 

Тагове:
0
Programming Basics 10/01/2018 16:33:27