лекции в Габрово ?

лекции в Габрово ?

dkunev avatar dkunev SoftUni Team Moderator Forum Admin 428 Точки

Здравейте grgndlkvdn4v,

За момента не се предвижда да се провеждат в Габраво, но Ви препоръчвам да следите тук :)

Линк: https://softuni.bg/apply

Поздрави,

0