Професионална програма
Loading...
Knightwalker avatar Knightwalker 38 Точки

Programming Basics with PHP - 2D Rectangle Area

Здравейте, 

Може ли някой да окаже съдействие със задача номер 7 - 2D Rectangle Area. Опитах се да реша задачата, но накрая когато принтирам резултат ми дава прекалено много цифри след десетичната запетая, а другия вариант пък ми ги маха всичките понеже ползвам "printf" в примера? Eто това ми е кода:

<?php

$x1 = readline();
$x2 = readline();
$y1 = readline();
$y2 = readline();

$width = abs($x1 - $x2);
$height = abs($y1 - $y2);
$area = $width * $height;
$perimeter = 2 * ($width + $height);

printf("Area = %f\n", $area);
printf("Perimeter = %f\n", $perimeter);

Благодаря предварително!

Тагове:
0
Programming Basics
Vesela_5 avatar Vesela_5 40 Точки

Точно това е правилния код:

printf("Area = %.2f\n", $area);
printf("Perimeter = %.2f\n", $perimeter);

0