Софтуерно Инженерство
Loading...
ErolIbryam avatar ErolIbryam 6 Точки

задача 8 от (Triangle Area) Основи на програмирането с С#

не мога да закръгля изхода на 32.74 и 2.82

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Triangle_Area
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var a = double.Parse(Console.ReadLine());
            var h = double.Parse(Console.ReadLine());
            var area = a * h / 2;
            Console.WriteLine($"Triangle area = {area}.");
            var two = Math.Round(area, 2);
        }
    }
}

Тагове:
TodorovP avatar TodorovP 177 Точки
Best Answer

Прави се така:

Console.WriteLine("Triangle Area = " + Math.Round(area, 2));

или както е във формата, написан при теб:

Console.WriteLine("Triangle area = {0}", Math.Round(area, 2));

{0} означава, че е първият от изброените резултати след запетаята, който в случая е Math.Round(area, 2)

0
ErolIbryam avatar ErolIbryam 6 Точки

много Ви, благодаря на  всички!  dvdty и TodorovP

0